Styrelsen

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare


Kassör

Suppleanter


Revisorer


Eva Norwald

Hans Ripskog

Conny Norwald


Birgitta Gustafsson

Christina Gustafsson
Karin Nilsson

Elisabeth Söderberg
Lars Gustavsson

070-5551644

070-6884481

070-7744402


070-5152019